EN PL
Pracownia

ARCHAS DESIGN jest pracownią projektową, która od 2005 roku skupia wokół siebie ludzi o świeżym spojrzeniu na świat oraz chęcią kreowania go zarówno w odważny jak i estetyczny sposób.

Swoją działalność opieramy na połączeniu architektury oraz urbanistyki. Pozwala to na dokładną analizę  oraz wykorzystanie elementów otoczenia. Jest to podstawa i początek procesu, którego efektem jest  przemyślany wizualnie i funkcjonalnie projekt uwzględniający  optymalne rozwiązania techniczne i  technologiczne.

Prowadząc działalność na terenie bogatego w różnorodność i tradycję Śląska nauczyliśmy się czerpać zarówno z dostępnych współcześnie technologii jak i pozostałości po wartościowej przeszłości.

Jako projektanci główny nacisk kładziemy na rzetelność wykonywanych usług oraz terminowość zleconych zadań.

Przez rzetelność rozumiemy koordynację zamierzenia projektowego począwszy od koncepcji projektowej, aż do momentu rozpoczęcia użytkowania obiektu. Ważny jest dla nas stały kontakt z klientem, z którym w trakcie współpracy dzielimy się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Terminowość wykonywania powierzonych zleceń jest dla nas bardzo istotnym elementem. Biorąc pod uwagę ilość czynników mających wpływ na każdą inwestycję, od początku dokładnie planujemy w porozumieniu z inwestorem czas, który razem poświęcimy na osiągnięcie celu.

Dotychczasowa praca zawodowa pozwoliła nam z powodzeniem realizować inwestycje zarówno dla klientów prywatnych jak i instytucjonalnych na terenie całego kraju.

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek – kierując się tą myślą oraz bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu wierzymy w powodzenie każdej kolejnej powierzonej nam inwestycji.

Jako pracownia projektowa zajmujemy się kompleksową obsługą planowanej inwestycji.

Dotychczas zrealizowaliśmy między innymi projekty budynków usługowych, mieszkalnych oraz przemysłowych. Wśród zleconych nam zamierzeń znalazły się również przebudowy i adaptacje obiektów istniejących zabytkowych oraz poprzemysłowych.

Poprzez realizację projektów w środowisku BIM (Building Information Modeling) mamy możliwość koordynowania działań na każdym etapie inwestycji. Przy każdej zamierzeniu korzystamy także z programu zarządzającego projektem, który pozwala nam na wyznaczenie z inwestorem ram czasowych poszczególnych etapów oraz zakończenia inwestycji w satysfakcjonującym/ustalonym terminie.

Staramy się z największą uwagą wykorzystać czas poprzedzający prace projektowe, który pozwala nam na dokładne przeanalizowanie możliwości terenu inwestycji oraz planowanych przez inwestora funkcji przyszłej zabudowy. Na tym etapie wykonujemy niezbędne prace przedprojektowe umożliwiające realizację przyszłej inwestycji w oparciu o przemyślane rozwiązania/idee. Zależnie od potrzeb inwestora sporządzamy opracowania projektowe począwszy od koncepcyjnych, przez projekty budowlane po wykonawcze oraz warsztatowe.

Od lat współpracujemy z zaufanymi firmami, wraz z którymi jesteśmy  w stanie podjąć się całościowej realizacji każdego projektu pełnobranżowego.  

Oferujemy przyszłym klientom koordynację całego zamierzenia projektowego, bierzemy pełną odpowiedzialność zarówno za własne działania, jak i firm, z którymi współpracujemy.

 

Do wykonywanych przez nas prac przedprojektowych należą:

 • Analiza chłonności inwestycji
 • Analiza nasłonecznienia światłem dziennym
 • Analiza zapotrzebowania obiektu na energię
 • Analiza opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Analiza urbanistyczna inwestycji przy konieczności pozyskania decyzji o warunkach zabudowy

 

W skład oferowanych prac projektowych:

 

 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt instalacji
 • Projekt wnętrz
 • Projekt drogowy
 • Projekt zieleni

 

 

Dodatkowo zajmujemy się pozyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków oraz pozwoleń:

 

 • Decyzje o pozwoleniu na budowę
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Pozwolenia konserwatorskie
 • Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami ppoż./hignieniczno-sanitarnymi

 

 

Dzięki stałej współpracy z firmami branżowymi zależnie od potrzeb danej inwestycji zajmujemy się także:

 • wykonaniem aktualnej mapy do celów projektowych
 • sporządzeniem audytu/charakterystyki/certyfikatu energetycznego
 • pozyskaniem pozwolenia wodno-prawne
 • wykonanie badań geologicznych
 • sporządzenie kosztorysów inwestorskich/przedmiarów robót
 • wykonanie specyfikacji technicznych poszczególnych prac
 • wykonanie badań stratygraficznych

Realizowane przez nas tematy inwestycyjne wykonujemy korzystając w pełni ze zdobytej wiedzy oraz doświadczenia, które wspomagamy nowoczesnym oprogramowaniem.

 Nasze projekty wykonujemy w środowisku BIM (Building Information Modeling) umożliwiające tworzenie pełnobranżowych projektów w jednym trójwymiarowym modelu. Takie działanie wspomaga pełną koordynację międzybranżową oraz pozwala począwszy od etapu koncepcyjnego aż do końca realizacji wykluczyć kolizje projektów poszczególnych branż. 
Korzystając z oprogramowania Autodesk Revit tworzymy dla projektowanej inwestycji strukturę bazodanową  pozwalającą na kontrolowanie kosztów, tworzenie przedmiarów, analiz oraz wszelkich niezbędnych zestawień projektowanych elementów. 
Stworzony model, będący precyzyjnym odzwierciedleniem projektowanego obiektu oraz jego otoczenia pozwala nam również na lepsze przekazanie wizji projektowej dzięki możliwości wizualizacji na każdym etapie projektowania.

Pracę przy każdym projekcie rozpoczynamy od szczegółowych analiz urbanistyczno-architektonicznych. Pozwalających na wykorzystanie w pełni walorów terenu inwestycji – ukształtowania działek, nasłonecznienia, ekspozycji osi widokowych.

 Dodatkowo przy wszystkich tematach korzystamy z programu do zarządzania projektami, który pozwala na dokładne czasowe etapowanie inwestycji oraz nakładu pracy. Wraz z inwestorem ustalamy ramy czasowe, które znane obu stronom pozwalają na uzyskanie wyższej efektywności podejmowanych działań. 

Zapewniając klientom pełną obsługę inwestycji współpracujemy z pracowniami branżowymi oferującymi najwyższą jakość usług projektowych.

 Do każdego projektu podchodzimy od początku w indywidualny sposób, każde zlecenie pozwala nam także zdobyć nowe doświadczenia, z których czerpiemy wiedzę pozwalającą nam na ciągłe dopracowywanie standardów oferowanych przyszłym inwestorom.  

Działając w branży projektowej na stałe współpracujemy z firmami zewnętrznymi świadczącymi specjalistyczne usługi. Mamy pełne zaufanie do naszych współpracowników, przez co możemy zaoferować klientom kompleksową obsługę każdej inwestycji.

Chcąc w sposób ciągły rozszerzać naszą ofertę zapraszamy do kontaktu firmy oraz osoby zajmujące się wykonywaniem zarówno projektów branżowych jak i badań, analiz oraz opinii uzupełniających proces inwestycyjny.

Zapraszamy do współpracy. Firmy zewnętrzne oraz osoby zainteresowane pracą w naszej pracowni projektowej prosimy o kontakt :

e-mail: pracownia@archas.pl

tel.: +48 602 731 007

W trakcie prowadzenia działalności realizowaliśmy projekty dla klientów z sektora prywatnego takich jak:

                     

Oraz takich inwestorów instytucjonalnych jak:

                                                            

Oprócz udanej współpracy, udało nam się nawiązać partnerskie relacje z naszymi kontrahentami.

ARCHAS DESIGN jest pracownią projektową, która od 2005 roku skupia wokół siebie ludzi o świeżym spojrzeniu na świat oraz chęcią kreowania go zarówno w odważny jak i estetyczny sposób. Swoją działalność opieramy na połączeniu wielu dziedzin: architektury,  urbanistyki oraz branży sanitarnej. Połączenie to pozwala na dokładną analizę planowanej inwestycji oraz racjonalne wykorzystanie zastanych elementów.

Prowadząc działalność na terenie bogatego w różnorodność i tradycję Śląska nauczyliśmy się czerpać zarówno z dostępnych współcześnie technologii jak i pozostałości po wartościowej przeszłości.

Jako projektanci główny nacisk kładziemy na rzetelność wykonywanych usług oraz terminowość zleconych zadań.

Przez rzetelność rozumiemy koordynację zamierzenia projektowego począwszy od koncepcji projektowej, aż do momentu rozpoczęcia użytkowania obiektu. Ważny jest dla nas stały kontakt z klientem, z którym w trakcie współpracy dzielimy się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. 

Terminowość wykonywania powierzonych zadań jest dla nas bardzo istotnym elementem. Biorąc pod uwagę ilość czynników mających wpływ na każdą inwestycję od początku dokładnie planujemy w porozumieniu z inwestorem czas, który razem poświęcimy na realizację zamierzenia. Dla każdego zlecenia wykorzystujemy system zarzadzania projektem pozwalający określić czas oraz priorytety poszczególnych etapów inwestycji.

Dotychczasowa praca zawodowa pozwoliła nam z powodzeniem realizować zlecenia zarówno dla klientów prywatnych jak i instytucjonalnych na terenie całego kraju.

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek – kierując się ta myślą oraz bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu wierzymy w powodzenie każdej kolejnej powierzonej nam inwestycji.

Maciej Zuber

ZAŁOŻYCIEL / GŁÓWNY ARCHITEKT

maciejzuber@archas.pl

+48 33 506 55 50
Marta Zuber

ARCHITEKT / MANAGER PROJEKTU

martazuber@archas.pl

+48 33 506 55 62
Alicja Michalczyk

ARCHITEKT

amichalczyk@archas.pl

+48 33 506 55 61
Agata Zych-Wcisło

ARCHITEKT

agatazych@archas.pl

+48 33 506 55 64
Marta Wrona

ARCHITEKT

martawrona@archas.pl

+48 33 506 55 65
Pamela Goliszek-Czuba

ARCHITEKT

pamelagc@archas.pl

+48 33 506 55 64
Katarzyna Biernat

ARCHITEKT

katarzynab@archas.pl

+48 33 506 55 65
Aleksandra Gołuszek

ASYSTENT ARCHITEKTA

agoluszek@archas.pl

+48 33 506 55 67
Małgorzata Kumorowska

URBANISTKA

mkumorowska@archas.pl

+48 33 506 55 63
Justyna Sadlik-Dobrzańska

ASYSTENT ARCHITEKTA

justynasd@archas.pl

+48 33 506 55 65
Edyta Ptasznik

ASYSTENT ARCHITEKTA

edytaptasznik@archas.pl

+48 33 506 55 67
Piotr Serkiz

ASYSTENT ARCHITEKTA

piotrserkiz@archas.pl

+48 33 506 55 65
Karolina Studencka

ASYSTENT ARCHITEKTA

karolinastudencka@archas.pl

+48 33 506 55 65
Ludmiła Matejszczak

PROJEKTANT HVAC

lmatejszczak@archas.pl

+48 33 506 55 67
Magdalena Zygmunt

PROJEKTANT HVAC

mzygmunt@archas.pl

+48 33 506 55 67
Anna Taranczewska

ADMINISTRACJA

pracownia@archas.pl

+48 33 506 55 60

ARCHAS DESIGN SIEDZIBA:

Mickiewicza 3/10,

43-300 Bielsko-Biała,

POLAND

 

ODDZIAŁ:

Skowronków 35,

43-300 Bielsko-Biała,

POLAND

 

Telefon: +48 602 731 007

Skype: archasdesign

E-mail: pracownia@archas.pl

 

Copyright © 2017 Archas Design | Polityka cookies | Logowanie