archas.pl

Projekt unijny: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

 

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Pracowni Architektonicznej ARCHAS DESIGN w oparciu o inwestycję w specjalistyczne oprogramowanie branżowe, sprzęt i wyposażenie.

 

Wartość projektu:             303 588,60 PLN

Wartość dofinansowania:  148 092,00 PLN

 

Dzięki dofinansowaniu Pracownia ARCHAS DESIGN poszerzyła swoją ofertę o usługi:

1) planistyczno – urbanistyczne,

2) graficzne i wizualizacyjne,

3) usługi wielkoformatowego ksero.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.