EN PL

Zespół mieszkalno-usługowy w Gliwicach

CENTRUM 50+
Inwestor: Prywatny
Funkcja: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU          MIESZKALNO-USŁUGOWEGO CENTRUM 50+ DLA OSÓB

W WIEKU SENIORALNYM

Koncepcja zespołu mieszkalno-usługowego dla osób w wieku senioralnym nawiązuje swoją prostą formą do otaczającej zabudowy. 
Istotnym założeniem projektu jest wykreowanie zespołu zabudowy o optymalnych właściwościach behawioralnych.
Całość została podzielona na 2 części. Część pierwsza to 5 budynków wielorodzinnych, natomiast druga, to budynek  mieszkalno-usługowy.
Obiekty posiadają nowoczesną jakość architektury i wysoki, przyjazny standard użytkowania. Tworzy bezpieczne środowisko życia i zamieszkania dla ludzi w wieku senioralnym.
Zapewniona opieka medyczna wraz z lokalami usługowymi jest realizacją tych potrzeb, a funkcjonalne zagospodarowanie terenu zapewnia łatwą komunikację.
Zastosowano kolory jasne – złamana biel, szary oraz naturalne materiały – drewno, cegła. 

Gliwice
5844m2